Statikus tanulmányok

Az alábbi esettanulmányokat megrendelőink eseteiből válogattuk össze, természetesen név nélkül. Mindegyik hordoz magában némi tanulságot.

1. Poroszsüveg födém tönkremenetele

Az épülethez a boltvezető hívott ki, aki egy élelmiszer boltot üzemeltetett a földszinten. A pincefödém egy régi poroszsüveg födém volt (acélgerendák közötti téglaboltozatos födém), melynek acél gerendái jelentősen elkorrodáltak az idők folyamán. A födém fesztávolsága 4,9 m volt.

A boltban a födém közepén helyezték el az árusításra szánt ásványvizes palackokat, kb. 1,5 m magasságban feltornyozva. A födém teljesen váratlanul hirtelen "eltört". Szerencsére a poroszsüveg födém egy nagyon jól kitalált szerkezet, és a két szomszédos gerenda közé a téglaboltozatok befeszültek, így nem szakadt le a pincébe a födém a vevőkkel és az áruval együtt. A boltvezetőnek ezúttal szerencséje volt.

Megoldás: Emelőkkel és ducokkal ideiglenesen aláducolni a szerkezetet (amíg ez nem volt készen, a vevők nem mehettek az adott területre). Ezután a végleges alátámasztást a szemközti teherhordó falakra feltámasztott nagy fesztávolságú acél gerendák oldották meg.

2. Tetőtéri térdfal hiányosságai


Ez az eset minden építkezőnek tanulságul kellene, hogy szolgáljon. Azzal hívtak ki az épülethez, hogy az ács a tetőcserepek felrakása közben halálra rémült és leugrott a tetőről, mert - miközben fent dolgozott - a tető szerkezete egyszercsak megroggyant egy nagy reccsenés kíséretében. Amikor kimentem, a képen látható látvány fogadott.

Az történt ugyanis, hogy a tetőtéri térdfalból - statikai tervek hiányában - kispórolták a térdfali pilléreket, amik a tető oldalirányú nyomását vették volna fel. Amikor a tetőcserepek egy része felkerült, a súly elkezdte szétnyomni a térdfalat, ami vízszintesen az alsó egyharmadban végigrepedt. Ráadásul az oromfalat is "széthúzta".

Megoldás: Meglehetősen fájdalmas megoldást kellett választanunk, ha nem akartuk visszabontani az egész tetőt, oromfalakat és térdfalakat. A térdfali pillérek utólagos kivésésére sem volt lehetőség. Így szinte az egyetlen és "legolcsóbb" lehetőség az acél lábak beépítése volt, méterenként, melyek meg tudták fogni a tetőszerkezet oldalnyomó erejét. A cserepeket persze addig is le kellett pakolni, a tetőt pedig ducokkal kicsit visszaemelni.

A történet pikantériája, hogy - még egyszer hangsúlyozom, statikai tervek hiányában - az egyik belső főfal alatt nem készült alapozás, a főfalat gyakorlatilag az aljzatra tették rá, így ezt is meg kellett csinálni utólagosan. Összeadva a javítási költségeket, azok mindösszesen kb. 5-600.000 Ft-ra rúgtak. Ennek gyakorlatilag a negyedéből komplett statikai kiviteli tervet lehetett volna prezentálni az épülethez!

3. Társasház lépcsőtere

Ehhez a társasházhoz azért hívtak ki, mert a lépcsőházban a pincébe vezető szakaszon teljesen fel volt repedve az aljzat és a szerkezet. Amikor kimentem, azt tapasztaltam, hogy nem csak az aljzat repedt meg, de a lépcsőházi korlátoszlop zártszelvénye is teljesen kihajlott. Olyan volt, mintha alulról megnyomták volna az oszlopot, ami tulajdonképpen így is volt. Korábban már egyszer javították a zártszelvényű oszlopot úgy, hogy levágtak belőle, ami után visszaugrott a helyére és kiegyenesedett.

Megvizsgáltuk a szerkezetet és tanulmányoztuk a kapott terveket. Kiderült, hogy az épület alatt agyagtalaj van, és a kérdéses helyen úgy oldották meg az alapozást, hogy az nem volt összevasalva a többi alapszerkezettel - legalábbis a kapott tervek is és a történtek is erre utaltak. Emiatt amikor az agyagtalaj rétegvizet kapott (bár a Megbízó elmondása alapján a rétegvizek elvezetése megoldott volt), megduzzadt, és az épület leggyengébb pontján felnyomta az aljzat szerkezetét.

Megoldás: Alaptestek megerősítés az adott helyen, és a későbbi mozgáskülönbségek megakadályozására az újrabetonozott aljzat alá polisztirol lap beépítése. Így az esetleges nyomóerő nem fogja az oszlopot újra elgörbíteni.

4. Támfal mozgása

Ez a tanulmány egy tipikus tervezői/kivitelezői hiányosságokat bizonyító problémát mutat be. Az épület újépítésű családi ház, lejtős terepen. A terasz felől a lábazat végig van repedve.

Az épület mellett egy támfal található, felette a dombon egy másik családi ház, ahogy az a képen is látható. A támfal és az épület között egy teraszlemez van, amely nem lett kellő mértékben eldilatálva az épülettől. A felső épület terheinek illetve a támfal mögötti háttöltés terheinek hatására a támfal az épület felé szeretett volna elmozdulni, azonban erre nem volt sok helye. Következésképpen a lábazatnál fellépő nyomóerők a lábazatot feltépték, ami végigrepedt. További mozgás szintén várható volt. A támfal mögötti vízelvezetés nem volt szakszerűen megoldva.

Megoldás: A teraszlemez folyókája és a támfal között a lemez elbontása, így a nyomóerők megszüntetése, a támfal mozgásának szabad teret hagyva. Ezután a lábazat javítható volt.